კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
შაქარი ყავისფერი ,,ვესტინი 0,800გრ
5.5
შაქარი ყავისფერი პორციული 1000 ცალი
80
80052 პორციული შაქარი 5კგ

დაახლოებით 1000 ცალი

40
80002 შაქარი დაფასოვებული 0,900გრ
2.65
80071 შაქარი ნატეხი (კუბები) 0,500 გრ
1.9
80052 შაქარი პორციული
0.04
01 მარტი 2021
My status