კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
70232 ვერნელი სავლები სითხე 1ლ
9.8
70192 სარეცხი ფხვნილი ავტომატი 3კგ ფერადი
16.4
70192 სარეცხი ფხვნილი ავტომატი 'Persil' თეთრი 3კგ
16.4
31 ოქტომბერი 2020
My status