კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
საპონი მყარი grand charm ანტიბაქტერიული 100გრ
1
70072 საპონი
0.5
70116 საპონი Protex 100გრ
1.75
70201 საპონი Palmolive 100გრ
1.4
70001 საპონი ხელის Safeguard
1.65
70195 სარეცხი საპონი 72% - (180გრ)
1.5
01 მარტი 2021
My status