კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
70164 აქანდაზი
3
70015 აქანდაზი გრძელტარიანი
5.5
ეზოს ცოცხი უტარო
8
70038 ცოცხი ბუნებრივი
6.9
70048 ცოცხი აქანდაზით 22 სმ
13.5
ცოცხი ვიეტნამის
8.4
25 ოქტომბერი 2020
My status