კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
90062 ოთახის თერმომეტრი
3.5
31 ოქტომბერი 2020
My status