კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
ოთახის თერმომეტრი
3.5
05 ივლისი 2020
My status