კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
80035 რძე ,,სანტე
4.55
რძე პარმალატი 1,8%
5.5
რძე სოფლი ნობათი 2.5% მუყაოში
4.95
01 მარტი 2021
My status