კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
პორციული შაქარი
0.03
80002 შაქარი დაფასოვებული 0,900გრ
2.15
13 დეკემბერი 2017
My status