კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
80002 შაქარი დაფასოვებული 0,900გრ
2.15
1.8
80071 შაქარი ნატეხი (კუბები) 0,500 გრ
1.9
80052 შაქარი პორციული
0.03
22 ივნისი 2018
My status