კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
80002 შაქარი დაფასოვებული 0,900გრ
2.15
შაქარი ნატეხი (კუბები) 0,500 გრ
1.9
შაქარი პორციული
0.03
19 თებერვალი 2018
My status