კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
ღრუბელი ჭურჭლის სარეცხი "დენოლა ეკონომი" 5ც
1.1
70009 ღრუბელი ჭურჭლის სარეცხი "დენოლა ზღვის" 3ც
1.9
70029 ღრუბელი ჭურჭლის სარეცხი "დენოლა ლუქსი" 3ც
1.6
70087 ღრუბელი ჭურჭლის სარეცხი "დენოლა"
0.6
70008 ღრუბელი მავთულის უჟანგავი
0.7
25 აპრილი 2018
My status