კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
70164 აქანდაზი
3
70015 აქანდაზი გრძელტარიანი
8.5
70038 ცოცხი ბუნებრივი
6.2
70048 ცოცხი აქანდაზით 22 სმ
11
19 თებერვალი 2018
My status