კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
მწერების საწინააღმდეგო აეროზოლი ,,რაიდი" 300მლ
7.8
მწერების საწინააღმდეგო აპარატი სითხით ,,რაიდი"
22
მწერების საწინააღმდეგო აპარატი სითხით რეგულატორით ,,რაიდი"
25
ჭიანჭველა/ტარაკნების საწინააღმდეგო აეროზოლი ,,რაიდი" 300 მლ.
8
25 აპრილი 2018
My status