კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
ფოლგა 45*800
11.5
შესაფუთი ცელოფანი საკვები პროდუქტებისთვის 9*45*200
10.79
შესაფუთი ცელოფანი საკვები პროდუქტებისთვის 9*29*250მ
9.1
ჰაერ-ბუშტოვანი შესაფუთი რულონი
სიგრძე - 1 მეტრი
სიგანი - 1,5 მეტრი
3.6
12 დეკემბერი 2018
My status