კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
წებო Момент 30 მ/ლ
2.45
12 დეკემბერი 2018
My status