კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
პარკი Zip ჩამკეტით 11სმ*14სმ 100 ცალიანი
2.21
პარკი Zip ჩამკეტით 15სმ*18სმ 100 ცალიანი
3.68
პარკი Zip ჩამკეტით 23სმ*31სმ 50 ცალიანი
4.99
პარკი Zip ჩამკეტით 5სმ*5სმ 100 ცალიანი
0.52
ჰაერ-ბუშტოვანი შესაფუთი რულონი

სიგრძე - 1 მეტრი

სიგანი - 1,5 მეტრი

3.6
14 აგვისტო 2018
My status