კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
პარკი Zip ჩამკეტით 11სმ*14სმ 100 ცალიანი
2.24
პარკი Zip ჩამკეტით 15სმ*18სმ 100 ცალიანი
2.6
პარკი Zip ჩამკეტით 23სმ*31სმ 50 ცალიანი
4.99
პარკი Zip ჩამკეტით 5სმ*5სმ 100 ცალიანი
0.52
90046 პარკი Zip ჩამკეტით 6სმ*7სმ 100 ცალიანი
0.78
ჰაერ-ბუშტოვანი შესაფუთი რულონი

სიგრძე - 100 მეტრი

სიგანე - 1,5 მეტრი

355
12 დეკემბერი 2018
My status