კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
მარილი 1კგ
0.6
13 დეკემბერი 2017
My status