კოდი დასახელება ფასი რაოდენობა ჯამი
80035 რძე ,,სანტე
3.95
რძე პარმალატი 3,5%
5.6
რძე პარმალატი 1,8%
5
19 თებერვალი 2018
My status